web tasarım
Baca Standartları

Baca Standartları

Bacalar, doğal yaşamımızı etkileyecek kadar tehlikeli olan gazların kontrollü bir şekilde atmosfere salınması için üretilen ve kullanılan yapılardır. Bacaların bu kadar önem arz eden bir konunun başrolünde yer alması da devletlerin ve kuruluşların belirli standartlar oluşturmasını gerektirmiştir. TS EN 1443, TS EN 1856-1, TS EN 1856-2, TS EN 11382, TS EN 13084, TS EN 13084-7, TS EN 13084-6, TS EN 1384-8, TS 11389 EN 13384-1, TS 11388 EN 13384-2, TS EN 13384-3, TS EN 13084-1  bu üretim ve hesaplama standartlarından önemli olanlarıdır. Hepsinin içeriği ve dahil olduğu konular birbirinden farklıdır. Kimi standartlar sadece atmosfere çıkan gazın durumunu sınırlarken kimileri hesaplamalar konusunda yararlanılacak yöntemleri belirtmiştir. Kısa bir şekilde hepsini açıklayacak olursak;

TS EN 1443 Bacalar ve Genel Kurallar

Bu standart bacaları, bacaların bağlantı boruları ve parçalarını, ve komple sistemi ilgilendiren genel kuralları kapsamaktadır. Gerekli performansı ve sınırlamaları içerir. Bu standardın amacı, baca üretimi ve montajında referans oluşturabilecek bilgilere ışık tutmaktır.

TS EN 1856-1 Metal Bacalar İçin Kural ve Standartlar 1. Bölüm

Metal bacalarla alakalı hazır baca bileşenlerini ilgilendiren sınırlar ve performans gerekliliklerinin açıklandığı baca standardıdır.

 

TS EN 1856-2 Metal Bacalar İçin Kural ve Standartlar 2. Bölüm

Metal astarlar ve bağlantı borularını ilgilendiren standartları ve performans gerekliliklerini açıklayan baca standardı.

 

TS EN 11382 Çelik Endüstriyel Bacalar

Bu standart, çeşitli yakıt türlerini kullanan endüstriyel yakma tesislerinde kullanılan çelik bacaları kapsar.

 

TS EN 13084-1 Serbest Duran Bacalar

Astar ve bileşenler dahil her tipteki serbest duran baca türlerini kapsar.

 

TS EN 13084-7 Serbest Duran Bacalar 7. Bölüm

Serbest duran, tek duvarlı çelik bacaların ve çelik astaların da kullanılan materyalleri kapsayan baca standardı.

 

TS EN 13084-6 Serbest Duran Bacalar 6. Bölüm

Serbest duran tüm bacalardaki çelik astarların standartlarını belirtir.

TS EN 13084-8 Serbest Duran Bacalar 8. Bölüm

Taşıyıcı yapılara asılı olan bacaların sınırlarını ve performans kriterlerini belirten standart.

 

TS 11389 EN 13384-1 Hesaplama Standartları Isı ve Akışkan Hesaplama Metotları 1. Bölüm

Tek bir ısıtma tesisatına bağlı olan tüm baca türlerinin akış dinamiklerinin hesaplanması konusunda referans oluşturur.

 

TS 11388 EN 13384-2 Hesaplama Standartları Isı ve Akışkan Hesaplama Metotları 2. Bölüm

Birden fazla ısıtma tesisatına bağlı olan tüm baca türlerinin akış dinamiklerinin hesaplanması konusunda referans oluşturur.

 

TS EN 13384-3 Hesaplama Standartları Isı ve Akışkan Hesaplama Metotları 3. Bölüm

Isıtma cihazlarında hizmet veren bacaların ısıl akışkan dinamiklerinin hesabında kullanılması gereken diyagramların ve çizelgelerin oluşturulma metodlarını içerir.

TS EN 13084 -1 Hesaplama Standartları Isı ve Akışkan Hesaplama Metotları 1. Bölüm

Bacaların kesit hesaplarını ve genel kurallarını içerir.

 

Tüm bu baca standartlarının işletmelerin ve şahısların güvenliği için olduğunu unutmamalı ve buna uygun üretim yapılması gerektiğine dikkat etmelisiniz.