web tasarım
Endüstriyel Baca Sistemleri
Serbest Duran Bacalar - Kendi Kendini Taşıyan Bacalar

Serbest Duran Bacalar - Kendi Kendini Taşıyan Bacalar

TS EN 13084-1 Bacalar – Serbest duran – Bölüm 1: Genel kurallar KAPSAM ; Bu standart, astarı da dahil her tip serbest duran bacanın tasarım ve yapımı için genel kuralları ve temel performans kriterlerini kapsar. Çelik halatlarla tutturulan, yandan desteklenen veya bir başka yapıya dayanan bacalar da serbest duran baca kabul edilebilir. Binalara bağlanmış bacalar aşağıdaki kriterlerden birini karşılaması durumunda, bu standarda göre yapısal bakımdan serbest duran baca olarak tasarımlanmalıdır. - Yan destekler arasındaki mesafe 4 mt'den fazlaysa - Yapının en üst bağlantısınıdan itibaren serbest duran kısmın yüksekliği 3 mt'den fazlaysa - Dikdörtgen en kesitli bacalar için binanın en üst bağlantısından itibaren serbest duran kısmın yüksekliği en küçük dış boyutun beş katından fazlaysa - Binayla bacanın dış yüzeyi arasındaki yatay mesafe 1 mt'den fazlaysa Serbest duran direklere bağlı olan bacalar, serbest duran bacalar olarak kabul edilir.

Ürünü İncele
Konstriksiyonlu Bacalar

Konstriksiyonlu Bacalar

 TS EN 13084-8 Bacalar-Serbest duran-Bölüm 8: Taşıyıcı Bir Yapıya Asılı Baca Sistemi - Tasarım ve Uygulama KAPSAM; Bu standart, TS EN 13084-7'ye uygun dikişli borular veya TS EN 1856-1, çizelge D.1'e uygun (Fabrika İmalat Kontrolü Prosedürü) prefabrike metal boru elemanları kullanarak oluşturulan taşıyıcı bir yapıya asılı baca sisteminin tasarım kriterini ve inşa metodunu kapsar. Not: * Taşıyıcı yapı tasarımı, malzemeleri ve yapımı TS EN 13084' e uygun olmalıdır. *TS EN 1856-1'e göre tasarımlanmış prefabrike metal baca elemanları ile inşa edilmiş bacanın azami yüksekliği, yer seviyesinden en fazla 30 mt olmalıdır.    

Ürünü İncele